Các dịch vụ Ban tổ chức liên hệ, hỗ trợ gian hàng:

– Bảng giá dịch vụ thuê thêm tại Hội chợ VietShrimp 2018

 Danh sách các khách sạn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu