Hội chợ Triển lãm FISTECH 2023 là sự kiện quy mô lớn, lần đầu tiên được tổ chức tại khu vực miền Bắc. Là cơ hội để người nuôi trồng thủy sản miền Bắc, miền Trung tiếp cận với những công nghệ mới trong ngành nuôi trồng thủy sản. – Hơn 100 doanh nghiệp tham […]
Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2023 – Nhận được sự ủng hộ của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Công ty Cổ phần Truyền thông và Dịch vụ Nông nghiệp Số phối hợp với Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam tổ chức Hội chợ Triển lãm Công nghệ ngành Thủy sản Việt […]
Hội chợ Triển lãm Công nghệ ngành Thủy sản Việt Nam 2023 (FISTECH 2023) sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 05-07 tháng 7 năm 2023, tại TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Nhận được chủ trương, ý kiến chỉ đạo tổ chức Hội chợ Triển lãm FISTECH từ UBND tỉnh Quảng Ninh, ngày 27/4, […]
1 2 3 5