Quý doanh nghiệp đăng ký tham gia bài thuyết trình tại các phiên hội thảo chính, vui lòng liên hệ số điện thoại: 09767 999 18 (Ms. Huệ) hoặc email: fistechvietnam@gmail.com