HỘI CHỢ TRIỂN LÃM CÔNG NGHỆ NGÀNH THỦY SẢN VIỆT NAM

Lễ khai mạc Hội chợ còn

ngày
ĐĂNG KÝ THAM GIA
Hội thảo 1:
Công nghệ nuôi trồng thủy sản

Ngày 05 tháng 7 năm 2023

Thời gian: 13h30-16h05

Địa điểm: Phòng Hội thảo B, Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh

Hội thảo 2:
Công nghệ dinh dưỡng thức ăn thủy sản

Ngày 06/7/2023

Thời gian: 9h30-12h15

Địa điểm: Phòng Hội thảo B, Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh

Hội thảo 3:
Công nghệ quản lý môi trường và dịch bệnh thủy sản

Ngày 06/7/2023

Thời gian: 13h30-14h05

Địa điểm: Phòng Hội thảo B, Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh

7.000 +
m2 diện tích trưng bày
100 +
Gian hàng
150 +
Thương hiệu
8.000 +
Khách tham quan

Thư viện truyền thông năm 2023

Tin tức