Đơn vị tổ chức:

– Công ty Cổ phần Truyền thông và Dịch vụ Nông nghiệp Số (DASMe)

Đơn vị thực hiện:

– Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam

– Tạp chí Người Nuôi Tôm

– Aquaculture.vn

Đơn vị hỗ trợ:

– Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam

– Hội đồng Xuất khẩu Đậu nành Hoa kỳ (USSEC)

– Khoa Thủy sản, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

– Hiệp hội Sản xuất và Kinh doanh Thuốc Thú y Việt Nam

Đối tượng tham gia:

– Các doanh nghiệp ngành thủy sản trong và ngoài nước như: Doanh nghiệp sản xuất thức ăn, con giống; sản xuất và kinh doanh thuốc thủy sản, chế phẩm sinh học; cung cấp, sản xuất các thiết bị và dịch vụ kỹ thuật trong ngành thủy sản; doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu ….

– Các chuyên gia đầu ngành, nhà nghiên cứu, kỹ sư ngành thủy sản, Giảng viên các trường Đại học, Học viện…

– Các hội, hiệp hội nuôi trồng thủy sản

– Cộng động người quan tâm đến lĩnh vực nuôi trồng thủy sản.