Danh mục trưng bày

Các gian hàng sẽ được chia thành những không gian trưng bày hấp dẫn, theo từng lĩnh vực, dễ tham quan, như:

– Giống thủy sản

– Thức ăn thủy sản

– Thuốc, chế phẩm sinh học, hóa chất xử lý môi trường, vaccine

– Công nghệ, máy móc, thiết bị, phần mềm

– Sản phẩm công nghệ nuôi biển

– Phụ gia, nguyên liệu

– Thu hoạch, bảo quản và chế biến sản phẩm

– Dịch vụ xét nghiệm, kiểm định, kiểm nghiệm

– Thiết bị đóng gói, bao bì

– Khác…