Các gian hàng sẽ được chia thành những không gian trưng bày hấp dẫn, theo từng lĩnh vực, dễ tham quan, như: – Giống thủy sản – Thức ăn thủy sản – Thuốc, chế phẩm sinh học, hóa chất xử lý môi trường, vaccine – Công nghệ, máy móc, thiết bị, phần mềm – Sản […]