Các gian hàng sẽ được chia thành những không gian trưng bày hấp dẫn, theo từng lĩnh vực, dễ tham quan, như: – Giống, Thức ăn – Thuốc, chế phẩm sinh học, hóa chất xử lý môi trường, vaccine – Công nghệ, máy móc, thiết bị, phần mềm – Sản phẩm công nghệ nuôi biển […]